Populair misverstand over AI: AI bedreigt de mensheid

Een van de populaire misverstanden over AI, is dat AI een bedreiging voor de mensheid vormt. AI wordt op een gegeven moment zo slim, dat we het niet meer in toom kunnen houden. Maar hebben we AI echt te vrezen?

Populair misverstand over AI: AI is intelligent

AI – in het Nederlands Kunstmatige Intelligentie, bestaat uit twee onderdelen: kunstmatig en intelligent. Dat het niet van vlees en bloed is, staat dus buiten kijf. Maar is AI intelligent?

Populair misverstand over AI: AI is neutraal

Een van de populaire misverstanden over AI, is dat AI neutraal zou zijn. Een algoritme zou bijvoorbeeld beter in staat om een objectief oordeel te vellen dan een rechter. Maar is AI echt neutraal?

Populair misverstand over AI: AI maakt makers overbodig

Een van de populaire misverstanden over AI, is dat AI creatieve makers overbodig zou maken. In 2021 deed ik een experiment met AI en ontdekte ik dat AI teksten maakt die meer likes scoren dan ik. Maar betekent dat dat AI schrijvers of beeldmakers overbodig maakt?

Tien populaire misverstanden over AI

Je kan geen krant of tijdschrift openslaan zonder bericht over AI. Helaas wordt er ook veel onzin over AI verspreid. Ik help je feit van fictie onderscheiden.