Skip to main content

AI heeft een aanzienlijke impact op zowel de economie als de samenleving als geheel. Als spreker over AI geef ik vaak lezingen over Kunstmatige Intelligentie en vertel ik je graag meer over de impact van AI.

Impact op bedrijfsleven van AI

AI heeft een flinke impact op het bedrijfsleven, waardoor veel organisaties zich afvragen of ze ‘iets’ met AI moeten. AI heeft de potentie om de productiviteit te verhogen door repetitieve taken te automatiseren en processen te stroomlijnen. Dit leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en kostenbesparingen. Hoewel AI banen kan automatiseren, zorgt het ook voor nieuwe banen en nieuwe taken binnen bestaande banen.

Hoewel de economische impact van AI over het algemeen positief is, zijn er ook uitdagingen en risico’s verbonden aan de adoptie ervan. Het is belangrijk dat beleidsmakers en bedrijven deze impact begrijpen en maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de voordelen van AI worden gemaximaliseerd en de negatieve gevolgen worden geminimaliseerd.

Maatschappelijke impact van AI

Naast de economische impact heeft AI ook grote maatschappelijke gevolgen. De opkomst van AI kan leiden tot veranderingen in de arbeidsmarkt en de vraag naar bepaalde vaardigheden. Het is belangrijk dat werknemers worden voorbereid op de veranderende arbeidsmarkt.

AI maakt gebruik van grote hoeveelheden gegevens, wat privacy- en veiligheidsimplicaties met zich meebrengt. Persoonlijke gegevens moeten correct worden beschermd. Ook moeten er voldoende maatregelen worden genomen om misbruik van AI-technologieën te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat AI op een ethische en verantwoorde manier wordt ontwikkeld en gebruikt.

Ethische overwegingen van AI

Wil je met AI aan de slag? Wees je dan bewust van de volgende ethische overwegingen bij het werken met AI.

  1. Bias en discriminatie: AI-systemen kunnen worden beïnvloed door de vooroordelen die in de trainingsgegevens aanwezig zijn. Neem maatregelen om bias en discriminatie te verminderen.
  2. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: Wie is verantwoordelijk voor de beslissingen die AI-systemen nemen Stel verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vast om misstanden te voorkomen.
  3. Transparantie en uitlegbaarheid: Het is belangrijk dat AI-systemen transparant zijn en dat gebruikers begrijpen hoe beslissingen worden genomen. Dit draagt bij aan vertrouwen en verantwoorde toepassing van AI-technologieën.
  4. Menselijke autonomie: AI kan de menselijke autonomie beïnvloeden. Dat geldt met name als het gaat om besluitvorming op gebieden als werk, gezondheid en persoonlijke keuzes. Zorg ervoor dat AI de menselijke autonomie respecteert en versterkt.

Spreker over AI

Wil je meer weten over (de kansen en risico’s van) AI? Ik geef lezingen over AI en leg in een interactieve, informatieve en inspirerende lezing uit wat AI precies is, wat het niet is en hoe je het ethisch en effectief inzet. We kunnen samen de inhoud van de lezing bepalen. Die kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Wat is AI, hoe werkt AI en wat is AI niet?
  • AI en de impact ervan op ons werk. Maakt AI ons overbodig?
  • Hoe werk ik slim met AI? Hoe benut ik de kansen van AI?
  • Wat zijn de risico’s van het werken met AI? Welke ethische aspecten kent het werken met AI?
  • Een quiz, waarin de bezoekers worden gevraagd of ze kunnen herkennen welke afbeeldingen door generatieve AI zijn gemaakt en welke content door mensen. De winnaar wint een van mijn boeken. Een interactief en lichtvoetig einde van een inhoudelijke lezing.

Dit zeggen anderen over deze spreker over AI

 “Dankzij zijn toegankelijke verhaal, dat met humor en flair wordt verteld, wordt nieuwe technologie begrijpelijk voor velen. Een inspirerend en heel actueel verhaal, dat erg tot de verbeelding spreekt”, aldus Ingrid Grimbergen, Communicatie Manager bij het Maastricht Convention Bureau. 

Margo Blikman, JBR: “Ik was erg onder de indruk van de lezing van Aaron Mirck. Hij sprak met passie en kennis over het onderwerp en betrok het publiek bij zijn verhaal. Hij ontrafelde mythes omtrent AI en gaf ook concrete voorbeelden hoe AI in ons werk te gebruiken. Ik raad iedereen aan om naar zijn lezing te luisteren of te lezen. Hij is een inspirerende spreker en een expert op het gebied van AI.”

Meer weten? Neem contact op via info[apenstaart]aaronmirck.com of nulzes 34383309

Ik heb een e-book geschreven over wat AI nou precies is en ook: wat het niet is. In minder dan een half uur leert het je feit van fictie te onderscheiden. Dat boekje download je (gratis) hieronder.

[mailerlite_form form_id=1]

Leave a Reply